Φόρτωση Courier

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει το βάρος φόρτωσης ενός αυτοκινήτου κούριερ.
Το πρόγραμμα διαβάζει την συνολική χωρητικότητα του οχήματος. Διαβάζεις επαναληπτικά το βάρος δεμάτων και τα προσθέτεις στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο γεμίζει μόλις ξεπεραστεί το 90% της χωρητικότητας του. Δέματα που ξεπερνούν τη διαθέσιμη χωρητικότητα απορρίπτονται και διακόπτεται η φόρτωση. Στο τέλος εμφανίζεται το συνολικό βάρος των δεμάτων και το πλήθος των δεμάτων.

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

Αυτοκίνητα που διασχίζουν διάβαση

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τα αυτοκίνητα που διασχίζουν μια διάβαση σε κάθε αλλαγή του σηματοδότη. Το πρόγραμμα σταματά όταν δοθεί τιμή 0 για αριθμό αυτοκινήτων.
Να υπολογίζει τον ΜΟ των οχημάτων (Ακέραιο μέρος) που διέρχονται σε κάθε φανάρι τη διάβαση.
Προέκταση: Το πρόγραμμα διαβάζει 3 αριθμούς που αντιστοιχούν σε διαφορετικές λωρίδες κυκλοφορίας. Στο τέλος υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων, ο αριθμός των εναλλαγών του φαναριού και τα αυτοκίνητα που κινήθηκαν σε κάθε λωρίδα. Το πρόγραμμα σταματά όταν δοθεί τιμή 0 για αριθμό αυτοκινήτων και στις 3 λωρίδες.
(περισσότερα…)

Συσκευασία αυγών

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τα μεγέθη των αυγών ενός κέντρου παραγωγής και θα τα κατατάσσει σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του. Οι κατηγορίες είναι Μ (μεγάλα), Μεσαία (Μεσαία), Μ (Μικρά) για μεγέθη διαμέτρου >30, >20, >10.
Τα αυγά τοποθετούνται σε συσκευασίες των 10. Κάθε φορά που γεμίζει 1 συσκευασία, προωθείται νέα. Η διαδικασία τερματίζεται όταν δοθεί είσοδος 999. Στο τέλος εμφανίζεται ο αριθμός συσκευασιών κάθε κατηγορίας.

ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ |ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ | FLAG

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

Ηλικία εξεταζομένων εξεταστικού κέντρου

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που διαβάζει τον αριθμό των αιθουσών ενός εξεταστικού κέντρου και κατόπιν το αριθμό των ατόμων που μπορεί να υποδεχθεί κάθε αίθουσα. Για κάθε αίθουσα θα διαβάζει την ηλικία των εξεταζόμενων και υπολογίζει και εμφανίζει την μεγαλύτερη, την μικρότερη ηλικία και τον μέσο όρο.
Προέκταση: Θα εμφανίζει τον μεγαλύτερο, μικρότερο εξεταζόμενο του εξεταστικού κέντρου και τον συνολικό μέσο όρο ηλικίας τους.

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

Ύψος μαθητών σχολείου

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το ύψος των μαθητών των τάξεων του σχολείου. Αρχικά θα διαβάζει και θα εκτυπώνει το τμήμα, κατόπιν θα διαβάζει το ύψος μαθητών μέχρι να διαβαστεί η τιμή 0. Για κάθε τμήμα υπολογίζεται και εμφανίζεται ο ΜΟ όρος ύψους των μαθητών.
Το διάβασμα των τμημάτων σταματά όταν διαβαστεί διαβαστεί η τιμή ΤΕΛΟΣ.

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

Υπολογισμός Επιβατών Λεωφορείου

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει τα άτομα που βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής ενός λεωφορείου.
Το πρόγραμμα θα διαβάζει την χωρητικότητα λεωφορείου. Σε κάθε στάση θα διαβάζει τον αριθμό των επιβατών που κατεβαίνουν και ανεβαίνουν. Το λεωφορείο σταματά όταν δεχτεί 0 για είσοδο στο λεωφορείο. Στο τέρμα της διαδρομής εμφανίζει τα άτομα που βρίσκονται στο λεωφορείο.
Προέκταση1: Εμφανίζει τα άτομα που συνολικά εξυπηρετήθηκαν από το λεωφορείο.
Προέκταση2: Αντί να διαβάζει την χωρητικότητα λεωφορείου, διαβάζει θέσεις όρθιων και καθήμενων. Αρχικά γεμίζει τις θέσεις καθημένων και κατόπιν ορθίων.

Λύση
(περισσότερα…)

Αποθήκη Μεταφοράς Δεμάτων

Μία εταιρεία μεταφοράς δεμάτων διαθέτει δύο αποθήκες, Α και Β, στο αεροδρόμιο. Κατά την παραλαβή δεμάτων, κάθε δέμα τοποθετείται στην αποθήκη που έχει εκείνη τη στιγμή τον περισσότερο ελεύθερο χώρο. Αν ο ελεύθερος χώρος της αποθήκης Α είναι ίσος με τον ελεύθερο χώρο της αποθήκης Β, το δέμα τοποθετείται στην αποθήκη Α. Όταν όμως το δέμα δεν χωρά σε καμία από τις δύο αποθήκες, προωθείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται εκτός αεροδρομίου.
Γ1. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα που:
α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδες 0,5)
β. Να διαβάζει τα μεγέθη ελεύθερου χώρου των αποθηκών Α και Β. (μονάδες 0,5) ! ο χώρος είναι ακέραια κυβικά μέτρα
γ. Να διαβάζει το μέγεθος κάθε εισερχόμενου δέματος (κυβικά μέτρα με υποδιαστολή) και να εμφανίζει το όνομα της αποθήκης (Α ή Β) στην οποία θα τοποθετηθεί αυτό ή να εμφανίζει το μήνυμα «Προώθηση», όταν το δέμα δεν χωρά σε καμία από τις αποθήκες Α ή Β. Η διαδικασία παραλαβής τερματίζεται, όταν εισαχθεί ως μέγεθος δέματος η τιμή 0. (μονάδες 4)

Βλέπε Θέμα Γ, 2015
https://aepp.gr/thema-g-2015-imerisia/

Λύση
(περισσότερα…)

Έκθεση και Υπολογισμός Επισκεπτών

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει τον αριθμό επισκεπτών μιας έκθεσης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά για ένα διάστημα ημερών που διαβάζεται από τον χρήστη. Η έκθεση έχει 3 εισόδους. Το πρόγραμμα διαβάζει τους επισκέπτες κάθε ημέρας για κάθε είσοδο και υπολογίζει το σύνολο των επισκεπτών και το εμφανίζει το σύνολο ανά ημέρα. Στο τέλος εμφανίζει τον συνολικό αριθμό επισκεπτών.
Προέκταση: Η μία είσοδος είναι μόνο για έξοδο και οι άλλες 2 για είσοδο.

Λύση
(περισσότερα…)

Εμφάνιση θετικών αριθμών, 2 συνθήκες εξόδου, Τιμή – Φρουρός ή πλήθος

! Να υλοποιηθεί αλγόριθμος που, θα διαβάζει επαναληπτικά θετικούς αριθμούς, θα τους εμφανίζει στην οθόνη, θα σταματά όταν δεχτεί την τιμή 100 ή αν δοθούν 20 αριθμοί.
! να υλοποιηθεί αλγόριθμος που:
! θα διαβάζει επαναληπτικά θετικούς αριθμούς,
! θα τους εμφανίζει στην οθόνη,
! θα σταματά όταν δεχτεί την τιμή 100
! ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ: ή αν δοθούν 20 αριθμοί

Λύση
(περισσότερα…)

Άσκηση 14, Παράρτημα Α, ΙΕΠ, Επαναλήψεις, Επιβίβαση – Αποβίβαση Ασανσέρ

Σ’ ένα ασανσέρ επιτρέπεται να επιβιβασθούν 8 άτομα και το μέγιστο επιτρεπτό ωφέλιμο βάρος στο ασανσέρ είναι 900 κιλά. Το ασανσέρ ξεκινά όταν γεμίσει (όταν το σύνολο των ατόμων δεν ξεπερνά τα 8 άτομα ή αν το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 900 κιλά) ή όταν δεν υπάρχει άλλο άτομο για να επιβιβασθεί στον όροφο που έχει σταματήσει. Το ασανσέρ κάνει συνολικά 8 στάσεις. Σε κάθε στάση, εκτός της τελευταίας, το πρόγραμμα εμφανίζει το μήνυμα “Υπάρχει άτομο να εισέλθει; (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)”. Αν η απάντηση είναι “ΝΑΙ” εισάγεται το βάρος του ατόμου και έτσι σηματοδοτείται η επιβίβασή του στο ασανσέρ. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί η απάντηση “ΟΧΙ” και να σταματήσει η επιβίβαση.
Επίσης σε κάθε στάση, εκτός από την πρώτη, το πρόγραμμα εμφανίζει το μήνυμα “Υπάρχει άτομο να εξέλθει; (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)”, αν η απάντηση είναι “ΝΑΙ” εισάγεται το βάρος του ατόμου και έτσι* σηματοδοτείται η επιβίβαση αποβίβαση στο ασανσέρ. Η πα­ραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί η απάντηση “ΟΧΙ”.
Να γραφεί πρόγραμμα που να περιγράφει την παραπάνω λειτουργία του ασανσέρ και στο τέλος να τυπώνει το σύνολο των ατόμων που εισείλθαν στο ασανσέρ στη 1η στάση και το σύνολο των ατόμων που αποβιβάστηκαν στην 8η στάση.
Παρατήρηση*: Απαραίτητη προσθήκη στην αρχική άσκηση, για να λυθεί χωρίς τη βοήθεια πινάκων.

(περισσότερα…)

ΔΣ3, Κεφάλαιο 2, Τετράδιο Εργασιών

Ένας καταναλωτής πηγαίνει στο πολυκατάστημα και έχει στην τσέπη του 5.000 ευρώ. Ξεκινά να αγοράζει διάφορα είδη και ταυτόχρονα κρατά το συνολικό ποσό στο οποίο έχει φθάσει κάθε στιγμή που αγοράζει κάποιο είδος. Οι τιμές των ειδών που αγοράζει είναι σε δραχμές και είναι δεδομένο ότι 1 ευρώ=340,75 δραχμές. Να γραφεί σε φυσική γλώσσα, με ακολουθία βημάτων και με διάγραμμα ροής, ένας αλγόριθμος για τον υπολογισμό του ποσού από τα ψώνια που έγιναν και να σταματά η αγορά ειδών έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί το ποσό που έχει διαθέσιμο ο καταναλωτής.

Λύση:  (περισσότερα…)