Παράλληλοι Πίνακες – Άλυτες Ασκήσεις

  1. Να καταχωρήσετε σε πίνακα τα ονόματα 10 αθλητών ύψους και τις επιδόσεις τους σε 3 προσπάθειες. Να υπολογίσετε το μέγιστο των 3 προσπαθειών κάθε αθλητή, και το Μ επιδόσεων και να εμφανίσετε τα ονόματα των αθλητών που τον ξεπερνούν.
  2. Να καταχωρήσετε σε πίνακα τα ονόματα 20 μαθητών και τις επιδόσεις τους σε 4 μαθήματα πανελλαδικής εξέτασης. Να υπολογιστεί ο μέσος όρος ανά μαθητή. Να εμφανίσετε το όνομα του μαθητή με την μεγαλύτερη επίδοση κατά μέσο όρο και κατά μάθημα.
  3. Να καταχωρήσετε τις θερμοκρασίες 28 συνεχόμενων ημερών (4 εβδομάδων). Να υπολογίσετε ποια ημέρα (πχ. Δευτέρα) ήταν πιο θερμή κατά μέσο όρο αυτό το διάστημα.
  4. Να καταχωρήσετε τα ονόματα και το ύψος (cm) των 20 μαθητών μιας τάξης. Να υπολογίσετε τον ΜΟ του ύψους της τάξης. Να εμφανίσετε πόσοι μαθητές έχουν ύψος μεταξύ 140 – 150 cm και σε ποιες θέσεις κάθονται. Η θέση τους είναι ίδια με την σειρά καταχώρησης τους στον πίνακα (1ος στη 1η θέση).
  5. Να καταχωρήσετε τους κωδικούς 30 προϊόντων και τις τιμές τους. Να καταχωρήσετε σε 3 ξεχωριστούς πίνακες τα προϊόντα ανάλογα με τον κωδικό τους (3 κατηγορίες, όσα λήγουν σε 0-3, 4-6, 7-9). Ποια κατηγορία έχει τα περισσότερα προϊόντα, ποια τα ακριβότερα κατά μέσο όρο. Επέκταση: Να εμφανίσετε τους κωδικούς προϊόντων της 1ης κατηγορίας από το φθηνότερο προς το ακριβότερο.