Ένας καταναλωτής πηγαίνει στο πολυκατάστημα και έχει στην τσέπη του 5.000 ευρώ. Ξεκινά να αγοράζει διάφορα είδη και ταυτόχρονα κρατά το συνολικό ποσό στο οποίο έχει φθάσει κάθε στιγμή που αγοράζει κάποιο είδος. Οι τιμές των ειδών που αγοράζει είναι σε δραχμές και είναι δεδομένο ότι 1 ευρώ=340,75 δραχμές. Να γραφεί σε φυσική γλώσσα, με ακολουθία βημάτων και με διάγραμμα ροής, ένας αλγόριθμος για τον υπολογισμό του ποσού από τα ψώνια που έγιναν και να σταματά η αγορά ειδών έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί το ποσό που έχει διαθέσιμο ο καταναλωτής.

Λύση: 

Αλγόριθμος καταναλωτής
 poso <- 5000
 euro <- 340           ! ισοτιμία σε δρχ
 agores <- 0
 plithos<- 0           ! πλήθος προϊόντων που αγοράστηκαν
 flag <- Ψευδής
 Αρχή_επανάληψης
   Γράψε 'Δώσε τιμή σε δρχ'
      Διάβασε timi
      timi <- timi/euro     ! μετατροπή σε Ευρώ
      Αν agores+timi<=poso τότε
        agores <- agores+timi
     plithos <- plithos + 1 ! Πιθανή επέκταση λειτουργίας
      αλλιώς
        flag <- Αληθής
     Γράψε 'Δεν επαρκεί το υπόλοιπο χρημάτων'
      Τέλος_Αν
Μέχρις_ότου flag=Αληθής
Γράψε 'Συνολικές αγορές: ', agores
Γράψε 'Πλήθος προϊόντων: ', plithos
Τέλος καταναλωτής

! Επίλυση χωρίς flag
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Καλάθι_αγορών_2
  καλάθι <- 0
   πλήθος <- 0
  ευρώ <- 340
   ΓΡΑΨΕ 'δώσε τιμή παιχνιδιού σε δρχ'
   ΔΙΑΒΑΣΕ τιμή
  τιμή <- τιμή / ευρώ 
   ΟΣΟ (καλάθι + τιμή < 5000) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
      καλάθι <- καλάθι + τιμή
      πλήθος <- πλήθος + 1
    ΓΡΑΨΕ 'δώσε τιμή παιχνιδιού'
      ΔΙΑΒΑΣΕ τιμή
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ΓΡΑΨΕ 'τελικό κόστος αγορών:', καλάθι
   ΓΡΑΨΕ 'πλήθος παιχνιδιών:', πλήθος
   υπόλοιπο <- 5000 - καλάθι       ! Πιθανή επέκταση λειτουργίας
   ΓΡΑΨΕ 'υπόλοιπο χρημάτων:', υπόλοιπο
  ΤΕΛΟΣ Καλάθι_αγορών_2