Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τα μεγέθη των αυγών ενός κέντρου παραγωγής και θα τα κατατάσσει σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του. Οι κατηγορίες είναι Μ (μεγάλα), Μεσαία (Μεσαία), Μ (Μικρά) για μεγέθη διαμέτρου >30, >20, >10.
Τα αυγά τοποθετούνται σε συσκευασίες των 10. Κάθε φορά που γεμίζει 1 συσκευασία, προωθείται νέα. Η διαδικασία τερματίζεται όταν δοθεί είσοδος 999. Στο τέλος εμφανίζεται ο αριθμός συσκευασιών κάθε κατηγορίας.

ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ |ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ | FLAG

ΛΥΣΗ


ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_ΑΥΓΩΝ_ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: L,M,S,SIZE,BOX, Lb,Mb,Sb
ΑΡΧΗ
 L <-- 0  ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ LARGE
 M <-- 0  ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ MEDIUM
 S <-- 0  ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ SMALL

 Lb <-- 0  ! ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ LARGE
 Mb <-- 0  ! ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ MEDIUM
 Sb <-- 0  ! ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ SMALL

 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΔΙΑΒΑΣΕ SIZE
  ΑΝ SIZE <> 999 ΤΟΤΕ  ! δεν θα προσμετρηθεί στα μεγέθη η τιμή-φρουρός
    !κατηγορία S
   ΑΝ SIZE < 10 ΤΟΤΕ
    Sb <-- Sb + 1
    ΑΝ Sb = 10 ΤΟΤΕ
     S <-- S + 1
     Sb <-- 0
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    !κατηγορία M
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SIZE < 20 ΤΟΤΕ
    Mb <-- Mb + 1
    ΑΝ Mb = 10 ΤΟΤΕ
     M <-- M + 1
     Mb <-- 0
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    !κατηγορία L
   ΑΛΛΙΩΣ
    Lb <-- Lb + 1  !Προσθέτω αυγά στην ανοικτή συσκευασία μεγέθους L
    ΑΝ Lb = 10 ΤΟΤΕ
     L <-- L + 1 !Αυξάνω τον μετρητή των έτοιμων πακέτων
     Lb <-- 0  !Μηδενίζω τον μετρητή της συσκευασίας
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ SIZE = 999

 ΓΡΑΨΕ 'Συσκευασίες Μικρού Μεγέθους',S
 ΓΡΑΨΕ 'Συσκευασίες Μεσαίου Μεγέθους',M
 ΓΡΑΨΕ 'Συσκευασίες Μεγάλου Μεγέθους',L

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΣΟ_ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_ΑΥΓΩΝ_ΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: L,M,S,SIZE,BOX, Lb,Mb,Sb

ΑΡΧΗ
 L <-- 0  ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ LARGE
 M <-- 0  ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ MEDIUM
 S <-- 0  ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ SMALL

 Lb <-- 0  ! ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ LARGE
 Mb <-- 0  ! ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ MEDIUM
 Sb <-- 0  ! ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ SMALL

 ΔΙΑΒΑΣΕ SIZE
 ΟΣΟ SIZE <> 999 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  !κατηγορία S
  ΑΝ SIZE < 10 ΤΟΤΕ
   Sb <-- Sb + 1

   ΑΝ Sb = 10 ΤΟΤΕ
    S <-- S + 1
    Sb <-- 0
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  κατηγορία M
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SIZE < 20 ΤΟΤΕ
   Mb <-- Mb + 1
   ΑΝ Mb = 10 ΤΟΤΕ
    M <-- M + 1
    Mb <-- 0
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  !κατηγορία L
  ΑΛΛΙΩΣ
   Lb <-- Lb + 1  !Προσθέτω αυγά στην ανοικτή συσκευασία μεγέθους L
   ΑΝ Lb = 10 ΤΟΤΕ
    L <-- L + 1 !Αυξάνω τον μετρητή των έτοιμων πακέτων
    Lb <-- 0  !Μηδενίζω τον μετρητή της συσκευασίας
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ΔΙΑΒΑΣΕ SIZE
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΡΑΨΕ 'Συσκευασίες Μικρού Μεγέθους',S
 ΓΡΑΨΕ 'Συσκευασίες Μεσαίου Μεγέθους',M
 ΓΡΑΨΕ 'Συσκευασίες Μεγάλου Μεγέθους',L

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

FLAG

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_ΑΥΓΩΝ_FLAG
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: L,M,S,SIZE,BOX, Lb,Mb,Sb
 ΛΟΓΙΚΕΣ: ΤΕΛΟΣ_ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗ
 L <-- 0  ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ LARGE
 M <-- 0  ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ MEDIUM
 S <-- 0  ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ SMALL

 Lb <-- 0  ! ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ LARGE
 Mb <-- 0  ! ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ MEDIUM
 Sb <-- 0  ! ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ SMALL

 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ <-- ΨΕΥΔΗΣ

 ΟΣΟ ΤΕΛΟΣ_ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ = ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
   ΔΙΑΒΑΣΕ SIZE
   ΑΝ SIZE <> 999 ΤΟΤΕ
    !κατηγορία S
    ΑΝ SIZE < 10 ΤΟΤΕ
      Sb <-- Sb + 1
      ΑΝ Sb = 10 ΤΟΤΕ
       S <-- S + 1
       Sb <-- 0
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    !κατηγορία M
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SIZE < 20 ΤΟΤΕ
      Mb <-- Mb + 1
      ΑΝ Mb = 10 ΤΟΤΕ
       M <-- M + 1
       Mb <-- 0
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    !κατηγορία L
    ΑΛΛΙΩΣ
      Lb <-- Lb + 1  !Προσθέτω αυγά στην ανοικτή συσκευασία μεγέθους L
      ΑΝ Lb = 10 ΤΟΤΕ
       L <-- L + 1 !Αυξάνω τον μετρητή των έτοιμων πακέτων
       Lb <-- 0  !Μηδενίζω τον μετρητή της συσκευασίας
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΑΛΛΙΩΣ
     ΤΕΛΟΣ_ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ <-- ΑΛΗΘΗΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΡΑΨΕ 'Συσκευασίες Μικρού Μεγέθους',S
 ΓΡΑΨΕ 'Συσκευασίες Μεσαίου Μεγέθους',M
 ΓΡΑΨΕ 'Συσκευασίες Μεγάλου Μεγέθους',L

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ