Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει τα άτομα που βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής ενός λεωφορείου.
Το πρόγραμμα θα διαβάζει την χωρητικότητα λεωφορείου. Σε κάθε στάση θα διαβάζει τον αριθμό των επιβατών που κατεβαίνουν και ανεβαίνουν. Το λεωφορείο σταματά όταν δεχτεί 0 για είσοδο στο λεωφορείο. Στο τέρμα της διαδρομής εμφανίζει τα άτομα που βρίσκονται στο λεωφορείο.
Προέκταση1: Εμφανίζει τα άτομα που συνολικά εξυπηρετήθηκαν από το λεωφορείο.
Προέκταση2: Αντί να διαβάζει την χωρητικότητα λεωφορείου, διαβάζει θέσεις όρθιων και καθήμενων. Αρχικά γεμίζει τις θέσεις καθημένων και κατόπιν ορθίων.

Λύση

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: 
ΑΡΧΗ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ