ΔΤ1, Κεφάλαιο 8, Σωστό Λάθος, Λογικές προτάσεις, Κρίνουμε αν είναι αληθείς ή Ψευδείς

Αν η μεταβλητή Α έχει την τιμή 10, η μεταβλητή Β έχει την τιμή 5 και η μεταβλητή Γ έχει την τιμή 3, ποιες από τις παρακάτω εκφράσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς.

A) ΟΧΙ (Α > Β)

B) Α > Β ΚΑΙ Α < Γ Η Γ <= Β

Γ) Α > Β ΚΑΙ (Α < Γ Η Γ <= Β

Δ) Α = Β Η (Γ-Β) < 0

Ε) (Α > Β ΚΑΙ Γ < Β) Η (Β <> Γ ΚΑΙ Α < Γ)

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

ΔΤ2, Κεφάλαιο 8, Κωδικοποίηση εντολών σε φυσική γλώσσα

Να γράψεις τις εντολές για τα παρακάτω:
Α) Αν η Βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από το Μέσο όρο (ΜΟ), τότε να τυπώνει “Πολύ καλά”, αν είναι ίση ή μικρότερη του Μέσου όρου μέχρι και 2 μονάδες, να τυπώνει “Καλά”, και, όταν είναι μικρότερη του Μέσου όρου περισσότερο από 2 μονάδες, να τυπώνει “Μέτρια”.
Β) Αν το τμήμα (ΤΜΗΜΑ) είναι Γ1 και η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από 15, τότε να τυπώνει το επώνυμο (ΕΠΩΝΥΜΟ).
Γ) Αν η απάντηση (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) δεν είναι Ν ή ν ή Ο ή ο, τότε να τυπώνει το μήνυμα “Λάθος απάντηση… ” .
Δ) Αν ο αριθμός Χ είναι αρνητικός ή το ΗΜ(Χ)=0, τότε να τυπώνεται το μήνυμα “Λάθος δεδομένα… ” , αλλιώς να υπολογίζεται η παράσταση (Χ^2+5Χ)/(Τ_Ρ(Χ)ΗΜ(Χ)).

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

ΔΤ4, Κεφάλαιο 8, Τμήμα προγράμματος, βρες τη λειτουργία, τον αριθμό επαναλήψεων, κάνε μετατροπή σε άλλες δομές

Έστω το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

Κ <- 0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5 
    Α <- Ι^3 
    Κ <- Κ+Α 
    ΓΡΑΨΕ Ι, Α 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Κ

Πόσες φορές θα εκτελεστεί ο βρόχος; Ποια η λειτουργία των εντολών; Γράψτε τις παραπάνω εντολές χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης ΟΣΟ και την εντολή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Ποιον από τους τρεις τρόπους προτιμάς και γιατί;

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

ΔΤ5, Κεφάλαιο 8, Διόρθωσε τα λάθη του προγράμματος

Διάβασε προσεκτικά τα παρακάτω τμήματα προγράμματος. Ποια είναι τα λάθη; Διόρθωσέ τα, ώστε να λειτουργούν σωστά.Εκτέλεσε εικονικά τις εντολές στο χαρτί και σημείωνε τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο θα δεις τα λάθη και στη συνέχεια θα κάνεις τις διορθώσεις.

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)