ΔΤ1, Κεφάλαιο 9, Μετατροπή φυσικής γλώσσας σε κωδικοποίηση, δήλωση και εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα

Να γράψετε τις δηλώσεις των παρακάτω πινάκων, καθώς και τις εντολές με τις οποίες εκχωρούνται οι τιμές σε αυτά.

Α) Πίνακας 5 στοιχείων που κάθε στοιχείο έχει την τιμή του δείκτη του.

Β) Πίνακας που θα περιέχει τα ψηφία.

Γ) Πίνακας που περιέχει τα ονόματα των συμμαθητών σου.

Δ) Πίνακας με 10 στοιχεία, πρώτο στοιχείο τον αριθμό 500 και κάθε επόμενο στοιχείο να είναι το μισό του προηγούμενου, δηλαδή το δεύτερο 250, το τρίτο 125 κ.ο.κ.

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

ΔΤ2, Κεφάλαιο 9, Ελάχιστο – Μεγιστο στοιχείο μονοδιάστατου πίνακα, Min – Max, Τυπικές επεξεργασίες

Έχουμε δύο πίνακες, ο ένας με τα μοντέλα των υπολογιστών και ο δεύτερος με τις τιμές τους. Να γράψετε τις εντολές που βρίσκουν και τυπώνουν το φθηνότερο μοντέλο καθώς και το ακριβότερο.

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)