Επιλογή Σελίδας

Θέμα Α, Ερώτημα 4, 2016, Επαναληπτικές, Ημερήσια, Παλαιό

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας με συμπληρωμένα τα κενά τον παρακάτω πίνακα αληθείας:

Λογικές Μεταβλητές

Λογικές εκφράσεις

Α

Β ((ΟΧΙ Α) Ή Β) ΚΑΙ Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ (Β Ή Α))

Αληθής

Αληθής

Ψευδής

Ψευδής

Ψευδής Αληθής

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2016, Ημερήσια, Επαναληπτικές, Παλαιό

ΛΥΣΗ

Λογικές Μεταβλητές

Λογικές εκφράσεις

Α

Β ((ΟΧΙ Α) Ή Β) ΚΑΙ Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ (Β Ή Α))

Αληθής

 Αληθής

Αληθής

 Ψευδής
 Αληθής

Ψευδής

 Ψευδής

Ψευδής

Ψευδής Αληθής  Αληθής  Ψευδής

Θέμα Β, 2008, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Α.   Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ»

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ-ΠΡΩΤΟΣ

2.ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

3.ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, i

4.ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΜΗΝΥΜΑ

5. ΑΡΧΗ

6.ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

7.ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

8. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>0

9.C<- 0

10.ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Χ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

11. AN (Χ MOD i) = 0 TOTE

12. C<- C + 1  

13. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

14.ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ

15.ΑΝ C=2 TOTE

16. MHNYMA<- ‘ EINAI ΠΡΩΤΟΣ’

17.ΑΛΛΙΩΣ

18.ΜΗΝΥΜΑ <- ‘ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ’ 

19.ΤΕΛΟΣ

20.ΓΡΑΨΕ ΜΗΝΥΜΑ

21.ΤΕΛΟΣ_ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Β.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε γραμμής του προγράμματος, στην οποία εντοπίζετε συντακτικό λάθος και να περιγράψετε το λάθος αυτό.

Μονάδες 12

Να  μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα αληθείας.

Α Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Β) ((ΟΧΙ Α) ΚΑΙ Β) Ή (Α ΚΑΙ (ΟΧΙ Β))
Ψευδής Ψευδής
Ψευδής Αληθής
Αληθής Ψευδής
Αληθής Αληθής

Μονάδες 8

Τα θέματα σε pdf, 2008, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Θέμα A, Ερώτημα 5, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Αν  α = 5,   β = 7  και  γ = 10, να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.

Πρόταση Α.   (όχι (α + 2 ≥ β)) ή β + 3 = γ ΄

Πρόταση Β.    α + 2 * β < 20 και 2 * α = γ

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

 

Ερώτημα 3, Θέμα Α, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Δίδονται οι τιμές των μεταβλητών Α=5, Β=7 και Γ=-3. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας κάθε έκφραση που ακολουθεί με το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή με το γράμμα Ψ, αν είναι ψευδής.

  1. ΟΧΙ (Α+Β<10)
  2. (Α>=Β) Η (Γ<Β)
  3. ((Α>Β) ΚΑΙ (Γ<Α)) Η (Γ>5)
  4. (ΟΧΙ(Α<>Β)) ΚΑΙ (Β+Γ<>2*Α)

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα A, Ερώτημα 1, 2001, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας Δύο προτάσεων Α, Β και των τριών λογικών πράξεων.

Πρόταση Α Πρόταση Β Α ή Β

(Διάζευξη)

Α και Β

(Σύζευξη)

όχι Α

(Άρνηση)

Ψευδής Ψευδής
Ψευδής Αληθής
Αληθής Ψευδής
Αληθής Αληθής

Μονάδες 6
ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)