Αν  α = 5,   β = 7  και  γ = 10, να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.

Πρόταση Α.   (όχι (α + 2 ≥ β)) ή β + 3 = γ ΄

Πρόταση Β.    α + 2 * β < 20 και 2 * α = γ

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια