Δίδονται οι τιμές των μεταβλητών Α=5, Β=7 και Γ=-3. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας κάθε έκφραση που ακολουθεί με το γράμμα Α, αν είναι αληθής, ή με το γράμμα Ψ, αν είναι ψευδής.

  1. ΟΧΙ (Α+Β<10)
  2. (Α>=Β) Η (Γ<Β)
  3. ((Α>Β) ΚΑΙ (Γ<Α)) Η (Γ>5)
  4. (ΟΧΙ(Α<>Β)) ΚΑΙ (Β+Γ<>2*Α)

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια