Επιλογή Σελίδας

Θέμα Α, Ερώτημα 5, 2013, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Στήλη Α Στήλη Β
1 χαρακτήρες α Λογική τιμή
2 ελεύθερο κείμενο β Ουρά
3 ώθηση γ Κριτήριο αλγορίθμου
4 αληθής δ Επανάληψη
5 FIFO ε Τύπος μεταβλητής
6 Αποτελεσματικότητα στ Στοίβα
7 βρόχος ζ Τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμου

Μονάδες 7

Τα θέματα σε 2013, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα A, Ερώτημα 4, 2012, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Να περιγράψετε τα προβλήματα που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν κατά την αναπαράσταση ενός αλγορίθμου, αν χρησιμοποιηθεί ελεύθερο κείμενο και φυσική γλώσσα κατά βήματα.

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2012, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 2, Θέμα Α, 2009, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Δίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε «ΓΛΩΣΣΑ»:

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:   Χ, Ζ[15]
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:   Ω

Να μετατρέψετε τις ενέργειες που δίνονται παρακάτω σε εντολές της «ΓΛΩΣΣΑΣ»:

α.  Εκχώρησε την τιμή -3 στη μεταβλητή Χ.
β.   Εκχώρησε την τιμή της μεταβλητής Χ στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα Ζ.
γ.   Εμφάνισε τις τιμές των δύο πρώτων θέσεων του πίνακα Ζ.
δ.   Εκχώρησε στη μεταβλητή Ω τον μέσο όρο των τιμών των δύο τελευταίων θέσεων του πίνακα Ζ.
ε.   Αν 1 ≤ Χ ≤ 15   εμφάνισε την τιμή της θέσης Χ του πίνακα Ζ.
Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2009, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 1, Θέμα Α, 2003, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

  1. Ένας αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών.
  2. Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθμος είναι αυστηρά καθορισμένες.
  3. Η έννοια του αλγόριθμου συνδέεται αποκλειστικά με την Πληροφορική.
  4. Ο αλγόριθμος τελειώνει μετά από πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης εντολών.
  5. Ο πιο δομημένος τρόπος παρουσίασης αλγορίθμων είναι με ελεύθερο κείμενο.
  6. Ένας αλγόριθμος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος.

Μονάδες 12

Τα θέματα σε pdf, 2003, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια