Επιλογή Σελίδας

Θέμα Α, Ερώτημα 3, 2016, Ημερήσια, Νέο

α. Ποιες μεταβλητές ονομάζονται καθολικές; (μονάδες 2)

β. Η χρήση καθολικών μεταβλητών σε ένα πρόγραμμα καταστρατηγεί μία από τις βασικές αρχές του τμηματικού προγραμματισμού (ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα). Να αναφέρετε ποια είναι αυτή η ιδιότητα και να εξηγήσετε γιατί καταστρατηγείται. (μονάδες 4)

Μονάδες 6

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Α, Ερώτημα 2, 2015, Επαναληπτικές, Ημερήσια

α. Να αιτιολογήσετε γιατί ένα από τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού είναι το ότι απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράμματος   (μονάδες  2).

βΝα γράψετε τη σύνταξη της εντολής ΟΣΟ…  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (μονάδα  1)
και να περιγράψετε τη λειτουργία της   (μονάδες  3).

Μονάδες  6

Τα θέματα σε pdf, 2015, Επαναληπτικές, Ημερήσια

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Α, Ερώτημα 5, 2011, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

α.    Τι ονομάζεται τμηματικός προγραμματισμός;
Μονάδες 4
β.    Τι λέγεται υποπρόγραμμα;
Μονάδες 4
γ.    Τι ονομάζεται παράμετρος ενός υποπρογράμματος;
Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2011, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Ερώτημα 6, Θέμα Α, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

  1. Να αναφέρετε τέσσερα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.

Μονάδες 4

  1. Να αναπτύξετε δύο από τα παραπάνω πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια