α.    Τι ονομάζεται τμηματικός προγραμματισμός;
Μονάδες 4
β.    Τι λέγεται υποπρόγραμμα;
Μονάδες 4
γ.    Τι ονομάζεται παράμετρος ενός υποπρογράμματος;
Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2011, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια