Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α, 10 θέσεων, ο οποίος στις θέσεις 1 έως 10 περιέχει αντίστοιχα τους αριθμούς:

15, 3, 0, 5, 16, 2, 17, 8, 19, 1

και τμήμα αλγορίθμου:

Για i από 1 μέχρι 9 μεβήμα 2
k<-((i+10) mod 10)+1
Α[i]<-Α[k]
εκτύπωσε i, k, A[i], A[k]
Τέλος
επανάληψης

Ποιές τιμές τυπώνονται με την εντολή
εκτύπωσε i, k, A[i], A[k] καθώς εκτελείται το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου;
Μονάδες 20

ΛΥΣΗ:

i k A[i] A[k]
1η επανάληψη 1 2 3 3
2η επανάληψη 3 4 5 5
3η επανάληψη 5 6 2 2
4η επανάληψη 7 8 8 8
5η επανάληψη 9 10 1 1

Τα θέματα σε pdf, 2002, Επαναληπτικές, Ημερήσια