Θέμα Β, 2002, Επαναληπτικές

Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α, 10 θέσεων, ο οποίος στις θέσεις 1 έως 10 περιέχει αντίστοιχα τους αριθμούς:

15, 3, 0, 5, 16, 2, 17, 8, 19, 1

και τμήμα αλγορίθμου:

Για i από 1 μέχρι 9 μεβήμα 2
k<-((i+10) mod 10)+1
Α[i]<-Α[k]
εκτύπωσε i, k, A[i], A[k]
Τέλοςεπανάληψης

Ποιές τιμές τυπώνονται με την εντολή
εκτύπωσε i, k, A[i], A[k] καθώς εκτελείται το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου;
Μονάδες 20

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)