Ερώτημα 4, Θέμα A, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη Στήλη Β υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο.

Στήλη Α Στήλη Β
1. “ΑΛΗΘΗΣ” α. λογικός τελεστής
2. ΚΑΙ β.   μεταβλητή
3. α > 12 γ.   αλφαριθμητική σταθερά
4. αριθμός_παιδιών δ.   λογική σταθερά
5. ε.   συγκριτικός τελεστής
στ. συνθήκη

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Α, Ερώτημα 2, 2001, Ημερήσια, Επαναληπτικές

Για τις απλές αριθμητικές πράξεις:

α. να αναφερθούν οι αντίστοιχοι τελεστές

Μονάδες 2

β. να δοθεί η σειρά προτεραιότητας (ιεραρχία) των τελεστών αυτών στις αριθμητικές εκφράσεις.

Μονάδες 2

ΛΥΣΗ:  (περισσότερα…)