Α1. α.   Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη ΣΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

  1. Η εύρεση του μικρότερου από πέντε αριθμούς είναι πρόβλημα βελτιστοποίησης.
  2. Ο δείκτης εμπρός (front) μιας ουράς μας δίνει τη θέση του στοιχείου, το οποίο που σε πρώτη ευκαιρία θα εξαχθεί.
  3. Ο διαχωρισμός αποτελεί την αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης.
  4. Στη ΓΛΩΣΣΑ, ο μέσος όρος ενός συνόλου ακεραίων μεταβλητών πρέπει να αποθηκευτεί σε μεταβλητή πραγματικού τύπου.

(μονάδες 4)

β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Σημειώνεται ότι από τη στήλη Β περισσεύει μία επιλογή.

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
Τμήματα αλγορίθμου Πλήθος εμφανίσεων του χαρακτήρα Χ
1.ΓΙΑ i ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9

ΓΙΑ j ΑΠΟ i ΜΕΧΡΙ 9

ΓΡΑΨΕ ‘Χ’

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

α. 54
2.ΓΙΑ i ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 5

ΓΡΑΨΕ ‘Χ’

   ΓΙΑ j ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 7

ΓΡΑΨΕ ‘Χ’

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

β. 55
3.ΓΙΑ i ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 20

ΓΡΑΨΕ ‘Χ’

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ j ΑΠΟ i ΜΕΧΡΙ 56

   ΓΡΑΨΕ ‘Χ’

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

γ. 56
4.ΓΙΑ i ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 110 ΜΕ   ΒΗΜΑ 2 ΓΡΑΨΕ ‘Χ’

ΤΕΛΟΣ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

δ. 57
ε. 58

(μονάδες 4)

Μονάδες 8

Τα θέματα σε pdf, 2013, Επαναληπτικές, Ημερήσια