Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Χ <- Α
Αρχήεπανάληψης
Χ<-Χ+2
τύπωσε το Χ
μέχρις
ότου Χ >= Μ
α. Να δώσετε τη δομή επανάληψης “Για … από … μέχρι … βήμα” η οποία τυπώνει ακριβώς τις ίδιες τιμές με το πιο πάνω τμήμα αλγορίθμου.
Μονάδες 7
β. Τι θα τυπωθεί, αν Α = 4 και Μ = 9;
Μονάδες 3
γ. Τι θα τυπωθεί, αν Α = -5 και Μ = 0 ;
Μονάδες 3

ΛΥΣΗ:

α. Τύπωσε  Α+2
    Για Χ από Α+4 μέχρι Μ+2 μεβήμα 2
    Τύπωσε  Χ
    Τέλος
επανάληψης

β. Θα τυπωθούν οι τιμές 6, 8, 10

γ. Θα τυπωθούν οι τιμές –3, -1, 1

Τα θέματα σε pdf, 2001, Επαναληπτικές, Ημερήσια