Δίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών:

α<- 1

Όσο α <> 6 επανάλαβε

α<- α + 2

Τέλος_επανάληψης

Εκτύπωσε α

α.   Να απαντήσετε στο τετράδιό σας με Ναι ή Όχι αν η  παραπάνω αλληλουχία εντολών ικανοποιεί όλα τα αλγοριθμικά κριτήρια.

Μονάδες 2

β.   Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

 

Τα θέματα σε pdf, 2003, Ημερήσια, Επαναληπτικές