Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Αν Χ>1 τότε
Κ <- Αληθής
Αλλιώς
Κ <- Ψευδής
Τέλος_αν

Να γράψετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένη την παρακάτω εντολή εκχώρησης, ώστε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου.

Κ <-……

Μονάδες 3

Τα θέματα σε pdf, 2011, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια