Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παρακάτω αλγορίθμου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

er4-themaa-aepp-2002-imerisia-epanaliptikes

ΛΥΣΗ:

Βλέπε Παράδειγμα Σχολικού Βιβλίου : Σύγκριση αριθμών με απλή επιλογή

Τα θέματα σε pdf, 2002, Επαναληπτικές, Ημερήσια