Θέμα Α, Ερώτημα 5, 2015, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Δίνονται οι παρακάτω αριθμητικές εκφράσεις σε ΓΛΩΣΣΑ:

  1. ((Α_Τ(x) – HM(θ))/(Τ_Ρ((x^2)+5)))
  2. (2*x+((3*(x + 1))/(y^2 + 1)) – Ε(x))

Λαμβάνοντας υπόψη την ιεραρχία των αριθμητικών πράξεων, να ξαναγράψετε τις εκφράσεις αυτές, παραλείποντας όλες τις παρενθέσεις που δεν είναι απαραίτητες.

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2015, Επαναληπτικές, Ημερήσια

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)