α. Οι πίνακες ακεραίων Α και Β είναι μονοδιάστατοι με πέντε και τρεις θέσεις αντιστοίχως. Το περιεχόμενό τους είναι:

er5thea2013epanhmer

Να γράψετε στο τετράδιό σας το περιεχόμενο του  πίνακα Α μετά την εκτέλεση των ακόλουθων εντολών.

Α[Β[1]] <- 7

Α[Β[2]] <- 2

Α[Β[3]] <- 8

(μονάδες 3)

β. Δίνεται η παρακάτω λογική έκφραση:

ΚΑΙ ΟΧΙ(Y)) Ή (ΟΧΙ(Χ) ΚΑΙ Y)

Να υπολογίσετε αναλυτικά την τιμή της, όταν Χ = ΑΛΗΘΗΣ και Υ = ΑΛΗΘΗΣ.

(μονάδες 3)

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2013, Επαναληπτικές, Ημερήσια