Το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της δομής Για … από … μέχρι … με_βήμα

Ι<-2

Όσο Ι<=10 επανάλαβε

Διάβασε Α

Εμφάνισε Α

Κ-Ι+2

Τέλος_επανάληψης

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσ