Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Ι <- 1
Όσο   Ι < 10  επανάλαβε
Εμφάνισε Ι
Ι <- Ι + 3
Τέλος_επανάληψης

  1. Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής.

Μονάδες 4

  1. Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την εντολή ΓΙΑ αντί της εντολής ΟΣΟ.

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2007, Επαναληπτικές, Ημερήσια