Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου

ΑΝ ποσότητα <= 50 TOTE

Κόστος <- Ποσότητα * 580

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Ποσότητα > 50 ΚΑΙ Ποσότητα <= 100 ΤΟΤΕ

Κόστος <- Ποσότητα * 520

 

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Ποσότητα > 100 ΚΑΙ Ποσότητα <= 200 ΤΟΤΕ

Κόστος <- Ποσότητα * 470

ΑΛΛΙΩΣ

Κόστος <- Ποσότητα * 440

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, για το οποίο θεωρούμε ότι η ποσότητα είναι θετικός αριθμός, περιλαμβάνονται περιττοί έλεγχοι.

Να το ξαναγράψετε παραλείποντας τους περιττούς ελέγχους.

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2006, Επαναληπτικές, Ημερήσια