Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α, που αντιστοιχούν σωστά με το γράμμα της Στήλης Β.

Στήλη Α

Δεδομένα

Στήλη Β

Τύπος μεταβλητής

1. όνομα πελάτη α.  Λογικές
2. αριθμός παιδιών β.   Χαρακτήρες
3. ΨΕΥΔΗΣ γ.   Πραγματικές
4. “ Χ” δ.   Ακέραιες
5. 0.34

Τα στοιχεία της στήλης Β μπορεί να χρησιμοποιηθούν παραπάνω από μία φορές.

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια