Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος και μια συνάρτηση:

Διάβασε Κ

L <- 2

Α <- 1

Όσο Α < 8 επανάλαβε

Αν Κ MOD L = Ο τότε

Χ <- Fun(Α, L)

αλλιώς

Χ <- Α + L

Τέλος_αν

Εμφάνισε L, Α, Χ

 

A <- A + 2

L <- L + 1

Tέλος_επανάληψης

……………

Συνάρτηση Fun(Β, Δ) : Ακέραια Μεταβλητές

Ακέραιες: Β, Δ Αρχή

Fun <- (B + Δ) DIV 2 Tέλος_συνάρτησης.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών L, A, X, όπως αυτές εκτυπώνονται σε κάθε επανάληψη, όταν για είσοδο δώσουμε την τιμή 10.

Μονάδες 20

Τα θέματα σε pdf, 2005, Ημερήσια