ΘΕΜΑ Α3
Σε ένα πρόγραμμα επιλογής υποψηφίων απαιτείται η είσοδος τριών τιμών από τον χρήστη για τις οποίες ισχύουν οι εξής περιορισμοί:
ηλικία: από 18 έως και 21
φύλο: ένα από τα γράμματα Α (για τους άνδρες), Θ (για τις γυναίκες)
ύψος: πάνω από 1,70 για τους άνδρες και πάνω από 1,60 για τις γυναίκες.
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου το οποίο υλοποιεί τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Το τμήμα αυτό περιέχει κενά που έχουν αριθμηθεί. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των κενών και δίπλα σε κάθε αριθμό τη συνθήκη που αντιστοιχεί.

Αρχή_επανάληψης 
   Διάβασε ηλικία  
Μέχρις_ότου …(1)… (μονάδες 2) 
Αρχή_επανάληψης 
   Διάβασε φύλο  
Μέχρις_ότου …(2)… (μονάδες 2)
Αρχή_επανάληψης 
   Διάβασε ύψος  
Μέχρις_ότου …(3)… (μονάδες 6) </code class="language-javascript">

Μονάδες 10
Μονάδες 10