Σε μια κενή στοίβα πρόκειται να εισαχθούν τα στοιχεία Μ, Δ, Κ, με αυτή τη σειρά. Δίνονται οι ακόλουθες σειρές διαδοχικών πράξεων (να θεωρήσετε ότι η λειτουργία της ώθησης παριστάνεται με το γράμμα ω και η λειτουργία της απώθησης παριστάνεται με το γράμμα α):

  1. ω, ω, ω, α, α, α
  2. ω, α, ω, α, ω, α
  3. ω, ω, α, α, ω, α
  4. ω, ω, α, ω, α, α
  5. ω, α, ω, ω, α, α

Για καθεμιά από τις παραπάνω σειρές πράξεων να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της (1 έως 5) και, δίπλα, μόνο τα στοιχεία που θα απωθηθούν με τη σειρά απώθησής τους.

Μονάδες 10

ΛΥΣΗ

  1. Κ, Δ, Μ
  2. Μ, Δ, Κ
  3. Δ, Μ, Κ
  4. Δ, Κ, Μ
  5. Μ, Κ, Δ