Δίνεται το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου:

Α <- …
Β <- …
Αρχή_επανάληψης
Β <- …
Α <- …
Μέχρις_ότου Α>200
Εμφάνισε Β

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου με τα κενά συμπληρωμένα, έτσι ώστε να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα των περιττών ακεραίων από το 100 έως το 200.

Μονάδες 8

Τα θέματα σε pdf, 2014, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια