Να γραφούν σε ΓΛΩΣΣΑ οι εντολές που ανταλλάσσουν τα στοιχεία της δεύτερης γραμμής με εκείνα της πέμπτης γραμμής ενός πίνακα ακεραίων 5×6.

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2014, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια