Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

S <- 0

Για Ι από 2 μέχρι 100 με_βήμα 2

S <- S + I

Τέλος_επανάληψης

Εμφάνισε S

  1. Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της δομής Όσο
    … Επανάλαβε

Μονάδες 5

  1. Να μετατραπεί   σε   ισοδύναμο   με   χρήση   της   δομής
    αρχή_επανάληψης… μέχρις_ότου.

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2005, Ημερήσια