ΔΤ4, Κεφάλαιο 3, Τετράδιο Εργασιών

Να δοθούν οι αλγόριθμοι ΕισαγωγήσεΟυρά (Enqueue) και ΕξαγωγήαπόΟυρά (Dequeue) που αντίστοιχα εκτελούν τις προφανείς λειτουργίες σε μία ουρά. Να δοθεί ένα παράδειγμα στο οποίο να χρησιμοποιείται μία ουρά από ακέραιους. Η ουρά αντιπροσωπεύεται από έναν πίνακα μέχρι 100 θέσεων.

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)

ΔΣ5, Κεφάλαιο 3, Τετράδιο Εργασιών

Ας υποθέσουμε ότι έχετε αναλάβει να μοιράσετε ένα σύνολο από βιβλία στους συμμαθητές σας. Αν ορίσετε μία ημέρα για το μοίρασμα των βιβλίων και οι συμμαθητές σας φθάνουν ο ένας μετά τον άλλο φτιάχνοντας μία ουρά, πώς θα ρυθμίσετε την είσοδο και την έξοδό τους από την ουρά; Να δώσετε το σχετικό αλγόριθμο εισαγωγής και εξαγωγής από την ουρά.

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)

Θέμα Α, Eρώτημα 3, 2015, Ημερήσια

α. Πόσοι δείκτες απαιτούνται για την υλοποίηση μιας ουράς με μονοδιάστατο πίνακα (μονάδες 2) και τι δείχνει ο καθένας; (μονάδες 2)

β. Ποιος δείκτης της ουράς μεταβάλλεται κατά τη λειτουργία της εξαγωγής; (μονάδες 2)

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2015, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Βλ. παράγραφο 3.5.)

A.3.α. Δύο δείκτες:

  • Ο Δείκτης εμπρός (front) που δείχνει στο επόμενο προς εξαγωγή στοιχείο
  • Ο Δείκτης πίσω (rear) που δείχνει στο τελευταίο στοιχεία που εισήχθηκε.

A.3.β.  Ο δείκτης εμπρός (front)

 

Θέμα A, Ερώτημα 5, 2012, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Πώς ονομάζονται οι δύο κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε μία ΣΤΟΙΒΑ δεδομένων; Τι λειτουργία επιτελούν και τι πρέπει να ελέγχεται πριν την εκτέλεσή τους;

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2012, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια