Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ‘ΔΩΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΔΙΑΒΑΣΕ   ……….

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ   Χ………… 0

ΓΙΑ i ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ……………. ΜΕ_ΒΗΜΑ…………

Α <- i ^………..

ΓΡΑΨΕ………..

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω αλγόριθμο κατάλληλα συμπληρωμένο, έτσι ώστε να υπολογίζει και να εμφανίζει τα τετράγωνα των πολλαπλασίων του 5 από το 0 μέχρι τον αριθμό Χ που διαβάστηκε.

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2008, Επαναληπτικές, Ημερήσια