Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Κ <- 1

ΓΙΑ i ΑΠΟ -1 ΜΕΧΡΙ -5 ΜΕ_ΒΗΜΑ -2

Κ <- Κ * i

ΓΡΑΨΕ Κ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να μετατρέψετε το τμήμα αυτού του αλγορίθμου σε ισοδύναμο:

α.    με χρήση της αλγοριθμικής δομής ΟΣΟ

Μονάδες 3

β.    με χρήση της αλγοριθμικής δομής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Μονάδες 3

Τα θέματα σε pdf, 2008, Επαναληπτικές, Ημερήσια