Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου.

Για x από 1 μέχρι Κ

Εμφάνισε x

Τέλος_επανάληψης

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την εντολή Αρχή_Επανάληψης … Μέχρις_ Ότου

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2006, Επαναληπτικές, Ημερήσια