Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Π, Ν στοιχείων, που είναι ακέραιοι αριθμοί. Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος να ταξινομεί με τη μέθοδο της φυσαλίδας τα στοιχεία του πίνακα Π.

Μονάδες 15

ΛΥΣΗ: 

Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδα) , Παράδειγμα, παράγραφος 3.7 Ταξινόμηση, Βιβλίο Μαθητή

Θέματα σε pdf, 2001, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου