Να περιγράψετε τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2013, Επαναληπτικές, Ημερήσια