Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά. (Να σημειωθεί ότι σε κάποιους τελεστές της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότερα από ένα σύμβολα της Στήλης Β).

Στήλη Α

Τελεστές

Στήλη Β

Σύμβολα

1. αριθμητικός τελεστής

α.        >

2. λογικός τελεστής

β.  MOD

3. συγκριτικός τελεστής

γ.          *

δ.      όχι

Μονάδες 4

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια