Στον παρακάτω πίνακα η Στήλη Α περιέχει δομές δεδομένων και η Στήλη Β περιέχει λειτουργίες. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά. Ας σημειωθεί ότι σε κάποιες δομές δεδομένων μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από μία λειτουργίες.

Στήλη Α Στήλη Β
1. Ουρά αΑπώθηση
2.  Στοίβα βΕξαγωγή
γΏθηση
δΕισαγωγή

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2002, Ιουνίου, Ημερήσια