Πότε ένα πρόβλημα χαρακτηρίζεται:
α. επιλύσιμο                 β. δομημένο                γ. υπολογιστικό
Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2011, Επαναληπτικές, Ημερήσια