Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

erot2-them-v-aepp_2014_imerisia

Να κωδικοποιήσετε τον παραπάνω αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα.

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2014, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια