Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρεις θεματικές ενότητες. Ο βαθμός κάθε θεματικής ενότητας είναι από 1 έως 100. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του στις τρεις θεματικές ενότητες. Ο υποψήφιος θεωρείται ως επιτυχών, αν η συνολική βαθμολογία του είναι τουλάχιστον 55 και ο βαθμός του σε κάθε θεματική ενότητα είναι τουλάχιστον 50. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

Για κάθε υποψήφιο:

Γ1. Να διαβάζει το όνομά του και τους βαθμούς του σε καθεμία από τις τρεις θεματικές ενότητες. (Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων).

Μονάδες 2

Γ2. Να εμφανίζει τον μεγαλύτερο από τους βαθμούς που πήρε στις τρεις θεματικές ενότητες.

Μονάδες 5

Γ3. Να εμφανίζει το όνομα και τη συνολική βαθμολογία του στην περίπτωση που είναι επιτυχών.

Μονάδες 4

Γ4. Ο αλγόριθμος να τερματίζει όταν δοθεί ως όνομα η λέξη “ΤΕΛΟΣ”.

Μονάδες 4

Γ5. Στο τέλος να εμφανίζει το όνομα του επιτυχόντα με τη μικρότερη συνολική   βαθμολογία. Θεωρήστε ότι είναι μοναδικός.

Μονάδες 5

 Τα θέματα σε pdf, 2011, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

ΛΥΣΗ

ΘΕΜΑ_Γ_2011_ΗΜΕΡ [demo_δεδομένα]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ_2011_ΗΜΕΡ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, S, ΒΑΘ[3], ελάχιστο, μέγιστο
 ΛΟΓΙΚΕΣ: επιτυχών
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝΟΜΑ, Όνομα_ελάχιστο
ΑΡΧΗ
 ελάχιστο <-- 1000 ! ελάχιστη συνολική βαθμολογία επιτυχόντα
          ! αρχική τιμή αρκετά μεγάλη ώστε να αλλάξει (βλ.παρ.3, κεφ2)

 ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ'
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ    

 ΟΣΟ ΟΝΟΜΑ <> 'ΤΕΛΟΣ' ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ! Γ4     
  ! Γ1
  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΒΑΘΜΟΥΣ (3)'
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΘ[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ! Γ2
  ! εύρεση μέγιστου σε πίνακα
  μέγιστο <-- ΒΑΘ[1]
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 3
   ΑΝ ΒΑΘ[i]>μέγιστο ΤΟΤΕ
    μέγιστο <-- ΒΑΘ[i]
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ', μέγιστο

  ! Γ3
  ! αν έστω ένας βαθμός κάτω του 50, απορρίπτεται ο υποψήφιος
  επιτυχών <-- ΑΛΗΘΗΣ
  i <-- 1
  ΟΣΟ i <= 3 ΚΑΙ επιτυχών = ΑΛΗΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
   ΑΝ ΒΑΘ[i]<50 ΤΟΤΕ
    επιτυχών <-- ΨΕΥΔΗΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   i <-- i+1
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ! υπολογισμός συνολικής βαθμολογίας επιτυχόντα
  ΑΝ επιτυχών=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
   S <-- 0
   ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
    S <-- S + ΒΑΘ[i]
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ! Αν MO κάτω του 55, απορρίπτεται ο υποψήφιος
  ΑΝ επιτυχών=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
   ΑΝ S/3 < 55 ΤΟΤΕ
    επιτυχών <-- ΨΕΥΔΗΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ! όνομα και σύνολική βαθμολογία επιτυχόντα
  ΑΝ επιτυχών=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
   ΓΡΑΨΕ 'ΕΠΙΤΥΧΩΝ', ΟΝΟΜΑ, S
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ! Γ5
  ! υπολογισμός ελάχιστης βαθμολογίας επιτυχόντων
  ΑΝ επιτυχών=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
   ΑΝ S < ελάχιστο ΤΟΤΕ
    ελάχιστο <-- S
    Όνομα_ελάχιστο <-- ΟΝΟΜΑ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΑΝ ελάχιστο<>1000 ΤΟΤΕ ! Περίπτωση να μη έχει γίνει εισαγωγή
  ΓΡΑΨΕ 'ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ'
  ΓΡΑΨΕ Όνομα_ελάχιστο, ελάχιστο
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ