Κάποια δημοτική αρχή ακολουθεί την εξής τιμολογιακή πολιτική για την κατανάλωση νερού ανά μήνα: Χρεώνει πάγιο ποσό 2 ευρώ και  εφαρμόζει κλιμακωτή χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατανάλωση σε κυβικά μέτρα Χρέωση ανά κυβικό
από 0 έως και 5 δωρεάν
από 5 έως και 10 0,5 ευρώ
από 10 έως και 20 0,7 ευρώ
από 20 και άνω 1,0 ευρώ

Στο ποσό που προκύπτει από την αξία του νερού και το πάγιο υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. με συντελεστή 18%. Το τελικό ποσό προκύπτει από την άθροιση της αξίας του νερού, το πάγιο, το Φ.Π.Α. και το δημοτικό φόρο που είναι 5 ευρώ.

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

α.   Να διαβάζει τη μηνιαία κατανάλωση του νερού.

Μονάδες 2

β.   Να υπολογίζει την αξία του νερού που καταναλώθηκε σύμφωνα με την παραπάνω τιμολογιακή πολιτική.

Μονάδες 10

γ.   Να υπολογίζει το Φ.Π.Α.

Μονάδες 4

δ.   Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το τελικό ποσό.

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2003, Ημερήσια, Επαναληπτικές