Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος υλοποιεί τη λειτουργία ενός αυτόματου τυποποιητή πορτοκαλιών που είναι η παρακάτω:

Για κάθε πορτοκάλι που εισάγεται στον τυποποιητή, διαβάζεται η τιμή του βάρους του (Β) και η διάμετρος του (Δ). Το πορτοκάλι κατατάσσεται ανάλογα με το βάρος και τη διάμετρο του ως εξής:

Αν 100 < Β < 150 και 8 < Δ < 10, τότε τυπώνεται το μήνυμα “πρώτη διαλογή”. Αν 6 < Δ < 8, τότε, ανεξαρτήτως βάρους, τυπώνεται το μήνυμα “δεύτερη διαλογή”. Σε κάθε άλλη περίπτωση τυπώνεται το μήνυμα “χυμοποίηση”.

Μονάδες 20

ΛΥΣΗ:

Αλγόριθμος Τυποποιητής

Διάβασε Β,Δ

Αν ((Β>=100) και (Β <=150) και (Δ>=8) και (Δ <10)) τότε 

Εμφάνισε “Α Διαλογή ”

αλλιώς_αν  (Δ>6) και (Δ <8) τότε 

Εμφάνισε “Β Διαλογή ”

αλλιώς 

Εμφάνισε “Χυμοποίηση ”

Τέλος_αν 

Τέλος Τυποποιητής

Τα θέματα σε pdf, 2001, Επαναληπτικές, Ημερήσια