Να γράψετε στο τετράδιο σας από ένα παράδειγμα για τις ακόλουθες κατηγορίες προβλημάτων:

α. άλυτο
β. αδόμητο
γ. ανοικτό
δ. επιλύσιμο
ε. δομημένο.

Μονάδες 10

ΛΥΣΗ: 

Παρ. 1.5 Κατηγορίες Προβλημάτων, Βιβλίο Μαθητή