Να γράψετε στο τετράδιό σας:

α.     Ένα συγκριτικό τελεστή. (μονάδα 1)

β.     Ένα λογικό τελεστή. (μονάδα 1)

γ.     Μία λογική σταθερά. (μονάδα 1)

δ.     Μία απλή λογική έκφραση. (μονάδα 1)

ε.      Μία σύνθετη λογική έκφραση. (μονάδα 1)

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2014, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια