Έστω πρόβλημα που αναφέρει: «…Να κατασκευάσετε αλγόριθμο που θα ζητάει τις ηλικίες 100 ανθρώπων και να εμφανίζει το μέσο όρο ηλικίας τους…». Δίνονται οι παρακάτω    προτάσεις. Για κάθε μία πρόταση να γράψετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο γράμμα και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα.

α.   Πρέπει να χρησιμοποιηθεί πίνακας.
β.    Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πίνακας.
γ.    Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η εντολή  Όσο.
δ.    Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η εντολή Για.
ε.    Η εντολή Για είναι η καταλληλότερη.
Μονάδες 10

ΛΥΣΗ

Β.1. 1 – Λ, 2 – Σ, 3 – Σ, 4 – Σ, 5 – Σ

Τα θέματα σε pdf, 2009, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια