Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη Στήλη Β υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο.

Στήλη Α

Είδος εφαρμογών

Στήλη Β

Γλώσσες

1. επιστημονικές α.   COBOL
2. εμπορικές- επιχειρησιακές β.    LISP
3. τεχνητής νοημοσύνης γ.   FORTRAΝ
4. γενικής χρήσης- εκπαίδευσης δ.   ΡΑSCAL
  ε.    JAVA

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2005, Ημερήσια